Optagelse

Er du interesseret i at blive en del af Sportsakademiet Frederikshavn, så kontakt den skole, hvor du har søgt optagelse på en uddannelse. Når du er optaget på uddannelsen, vil du og din kontaktperson blive indkaldt til en samtale med vores sportslige koordinator, Brian Pedersen Høj. Er du under 18 år, skal din værge/forældre også med.

Din sportsforening/klub skal støtte dig ved at være din kontaktperson og lave en udviklingsplan for dig. I et samarbejde mellem vores sportslige koordinator og din forening/klub sikrer vi, at du får udarbejdet et relevant og sportsspecifikt fysisk program.

Kontakt den relevante skole, hvis du har spørgsmål til Sportsakademiet 

Frederikshavn Handelsskole

Studievejleder Rikke Wagner
rwag@fhavnhs.dk
2757 1984

Frederikshavn Gymnasium

Uddannelsesleder Jan Bjeldbak
jb@frhavn-gym.dk
9620 1876

HTX Frederikshavn

Studievejleder Jesper B. Madsen
jbm@eucnord.dk
7224 6662

10. Klassecenter Frederikshavn

Skoleleder Per Hesthaven
peht@frederikshavn.dk
5127 0016

Privatskolen Frederikshavn

Lærer Christian Strøm Bach
c.stroem@live.dk
6068 9428