STX

På Frederikshavn Gymnasium får du en bred, almendannende ungdomsuddannelse, som rustre dig bedst muligt til din videre karriere – uanset om du ønsker en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Gymnasiet er dit springbræt mod resten af dit liv.

Læs mere om STX på Frederikshavn Gymnasium her.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er stx-1.jpg