Optagelse

Er du interesseret i at blive en del af Sportsakademiet Frederikshavn, så kontakt den skole, hvor du har søgt optagelse på en uddannelse. Når du er optaget på uddannelsen, vil du og din kontaktperson blive indkaldt til en samtale med vores sportslige koordinator, Brian Pedersen Høj. Er du under 18 år, skal din værge/forældre også med.

Din sportsforening/klub skal støtte dig ved at være din kontaktperson og lave en udviklingsplan for dig. I et samarbejde mellem vores sportslige koordinator og din forening/klub sikrer vi, at du får udarbejdet et relevant og sportsspecifikt fysisk program.